Małżeństwo


Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

1. Rezerwację terminu ślubu można uczynić nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa.

2. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z kapłanem na spisanie protokołu przedślubnego. Na spisanie tego protokołu trzeba przynieść następujące dokumenty:
dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
pełny odpis aktu chrztu nie starszy niż 6 miesiące,
świadectwo bierzmowania, jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego) ważne 6 miesięcy, akt ślubu jeżeli wcześniej został zawarty związek cywilny,
zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej.


3. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii - wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują „prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez dwie kolejne niedziele.

4. Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni muszą odbyć trzy spotkania w poradnictwie rodzinnym (mogą to uczynić także wcześniej) o ile nie odnotowano tego na zaświadczaniu o ukończeniu katechezy parafialnej.

Poradnictwo rodzinne:

Celem poradnictwa jest: pomoc w organizowaniu kursów przedmałżeńskich, prowadzenie spotkań przedślubnych, a także pomoc małżeństwoim, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.
Kontakt w celu ustalenia spotkania:
pp. Dariusz i Jolanta Lis
tel. 609410170 lub 609130170.