Baner parafii w Białych Błotach

Eucharystia


Uprzywilejowanym miejscem przygotowania do I Komunii świętej jest parafia zamieszkania dziecka, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Spotkania formacyjne prowadzone w parafii stanowią dopełnienie katechezy szkolnej, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Udział w nauczaniu religii w szkole nie może zastąpić parafialnego przygotowania do sakramentu.
Opiekun : ks. wikariusz. We wrześniu rodzice kandydatów odbierają deklarację zgłaszającą swoje dziecko do bierzmowania i materiały formacyjne na dany rok. Formacja przed przystąpieniem do I komunii św. rozpoczyna się na początku klasy III szkoły podstawowej i trwa około roku. Dzieci przystępują do I Komunii św. w III niedzielę maja na Mszy św. o godz. 10:00. Spotkania formacyjne dla kandydatów odbywają się raz w miesiącu a ich terminy są zamieszczone w materiałach formacyjnych, które rodzice odbierają we wrześniu. Dzieci wraz z Rodzicami uczestniczą systematycznie w niedzielnej Mszy św., po której odbierają „Owcę” (materiały liturgiczne) a w kolejną niedzielę wypełnione oddają w kościele.