Baner parafii w Białych Błotach

Chrzest


Sakrament chrztu sprawowany jest w I sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18:00 i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:00 oraz w Uroczystość Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy podczas Mszy św. o godz. 12:00.
W kancelarii parafialnej Rodzice powinni przedłożyć akt urodzenia dziecka oraz podać dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania). Katecheza przed chrztem, z udziałem rodziców i chrzestnych - w dniu chrztu 30 minut przed Mszą św. Jeśli rodzice chrzestni są spoza naszej parafii, winni przedstawić z parafii zamieszkania zaświadczenie, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.