Baner parafii w Białych Błotach

Bierzmowanie


Uprzywilejowanym miejscem przygotowania do bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Spotkania formacyjne prowadzone w parafii stanowią dopełnienie katechezy szkolnej, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Udział w nauczaniu religii w szkole nie może zastąpić parafialnego przygotowania do sakramentu.
Opiekun : ks. proboszcz. We wrześniu rodzice kandydatów odbierają deklarację zgłaszającą swoje dziecko do bierzmowania i materiały formacyjne na dany rok. Formacja przed bierzmowaniem rozpoczyna się w klasie VII szkoły podstawowej i trwa około trzech lat. Młodzież przystępuje do bierzmowania w klasie I szkoły ponadpodstawowej. Spotkania formacyjne dla kandydatów odbywają się raz w miesiącu a ich terminy są zamieszczone w materiałach formacyjnych, które rodzice odbierają we wrześniu. Młodzież uczestniczy systematycznie w niedzielnej Mszy św., po której odbiera „Ziarno” (materiały liturgiczne) a w kolejną niedzielę wypełnione oddaje w kościele.