List z opłatkiem


Dziękujemy za pomoc w rozniesieniu listu z życzeniami i opłatkiem do naszych parafian i wszystkich mieszkańców Białych Błot. Jeżeli zdarzyło się, że list do kogoś nie został doręczony, gdyż przy jakimś domu nie było skrzynki na listy, albo była zbyt mała i nie można było włożyć do niej koperty z opłatkiem lub trudno było znaleźć wejście na posesję, prosimy o kontakt telefoniczny z parafią, a w najbliższych dniach opłatek zostanie dostarczony.

Dodatkowe godziny mszy świętych do 1 stycznia


W naszej świątyni jednorazowo może przebywać 56 osób na dole i 6 osób na chórze. 8 XI, 11 XI (Święto Niepodległości), 15 XI, 22 XI, 29 XI, 6 XII, 13 XII, 20 XII, 27 XII wprowadzamy dodatkowe godziny odprawiania Mszy Świętej:


godz. 18.00 (sobota)
godz. 7.00 (dodatkowa)
godz. 8.00
godz. 10.00
godz. 11.00 (dodatkowa)
godz. 12.00
godz. 18.00

Pomoc seniorom w czasie pandemii


Dziękujemy osobom, które zdeklarowały chęć pomocy osobom starszym w czasie pandemii. Seniorzy mieszkający samotnie, a pozostające w domu, jeżeli potrzebują pomocy w np. w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków czy środków higienicznych, proszone są o zgłoszenie się telefoniczne do parafii. Prosimy także w ramach sąsiedzkiej troski o rozejrzenie się, czy obok, na tej samej ulicy, ktoś nie potrzebuje naszej pomocy. Telefon: 52/381 40 22 lub 881 926 303

Warsztaty językowe prowadzone w świetlicy parafialnej


Od połowy września w ŚWIETLICY PARAFIALNEJ, która dysponuje trzema salami, powstałej po remoncie pustostanu, będą prowadzone między innymi warsztaty z języka niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i angielskiego w grupach 10 osobowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ciągu roku szkolnego przewidzianych jest 70 spotkań, każde 60 minut.

Szczegółowy program, godziny spotkań, informacje o osobach prowadzących warsztaty oraz koszt udziału w warsztatach językowych i zapisy w kancelarii parafialnej.

W "Przewodniku Katolickim" o naszej parafii


Elektronicza taca w naszej parafii

oraz inna forma zbierania tacy tradycyjnej do koszyka


Od trzech lat pełnię urząd proboszcza w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza Białych Błotach. To okres, w którym mogliśmy się lepiej poznać i poczuć, że jesteśmy sobie potrzebni. Na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej udało się nam wiele dokonać, chociaż to nie jest zawsze widoczne dla oczu. Z wieloma sprawami poradziliśmy sobie także w wymiarze gospodarczym, co można dostrzec w świątyni i obejściu wokół kościoła oraz domu duszpasterskiego Dziękuję za wszelką okazaną życzliwość, zainteresowanie i materialne wsparcie remontowych inwestycji.

Skutki pandemii widoczne są także w sferze ekonomicznej. Wielu parafian straciło pracę albo otrzymuje mniejsze wynagrodzenie, a niektóre zakłady i firmy mają przestój, dlatego do końca roku, nie będzie w parafii składek na cele gospodarczo- inwestycyjne. Niech cieszy nas to, co już mamy, a w przyszłości cierpliwie zadbamy o dalsze sprawy gospodarcze.

W ostatnich tygodniach, ze względu na pandemię koronawirusa pozostawaliśmy w domach a nasz udział w liturgii w kościele był ograniczony. Sprawiło to, że wielu parafian złożyło w tym czasie ofiarę na potrzeby parafii wpłacając ją na konto z dopiskiem: na potrzeby parafii, na cele kultu religijnego, na tacę, za co również bardzo dziękuję. To była, można powiedzieć jakaś forma tacy elektronicznej.

Żyjemy w czasach, w których ponad 60 % społeczeństwa dokonuje płatności formą elektroniczną używając do tego karty, telefonu czy zegarka. Postanowiłem wprowadzić w życie naszej parafii rozwiązania, które mogą okazać się w obecnym czasie, także trwającej pandemii bardzo praktyczne. Chcę zaproponować pewną nowość i liczę że zostanie ona pozytywnie przyjęta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i kierowanym prośbom naszych parafian, założono w kancelarii terminal płatniczy obsługujący karty płatnicze, telefony i zegarki. Istnieje możliwość złożenia ofiary, na przykład za intencje mszalne - elektronicznie.

Natomiast w kościele pod chórem postawiono ofiaromat, który ma formę stojącej elektronicznej skarbony, który możemy nazwać elektroniczną tacą lub e-tacą. Wpłatomat, jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Umożliwia wybranie z ekranu dotykowego kwoty 2, 5, 10, 20, 50, 100 złotych lub samodzielne wpisanie innej dowolnej kwoty i złożenie ofiary poprzez zbliżenie do terminala płatniczego karty, telefonu albo zegarka albo włożenie karty w terminal płatniczy wpisując PIN, to już zależy od ofiarowywanej kwoty i karty płatniczej. Większość kart do określonej kwoty działa zbliżeniowo, a zatem nie ma potrzeby wpisywania PIN-u tylko należy przyłożyć kartę do czytnika. Wpłata- ofiara dzięki płatniczemu terminalowi trafi na konto naszej parafii.   Po złożeniu ofiary- dokonanej wpłacie na monitorze pojawi się informacja: Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza dziękuje za złożoną ofiarę.

Istnieje też możliwość potwierdzenia przekazanej ofiary poprzez wpisanie swojego numeru telefonu, po czym wpłacający otrzyma potwierdzenie wpłaty - ofiary, SMS-em.

Informacja o wpłacie - ofierze, pozostaje znana tylko osobie wpłacającej oraz bankowi, natomiast na koncie parafii pojawi się wyłącznie kwota i data operacji, bez danych ofiarodawcy. A zatem e-taca pozostaje anonimowa, jak przy wrzucaniu tradycyjnym do koszyka. Nie ma obaw, że proboszcz wchodząc w poniedziałek na konto parafii sprawdzi, kto z parafian, jaką kwotę złożył na elektroniczną tacę.

Dokonanie wpłaty, złożenie ofiary na tacę elektroniczną można dokonać po wejściu do kościoła przed Mszą świętą, wtedy unikniemy stania w kolejce do wpłatomatu, ale można to uczynić także wychodząc ze świątyni.

Wpłatomat pozostanie czynny cały tydzień, dlatego będzie też możliwość złożenia ofiary w formie elektronicznej, także w ciągu tygodnia.

Osoby, które będą składać ofiary na e-tacę, mogą pod koniec roku poprosić ze swojego banku o wyciąg, na którym pojawi się adnotacja, wpłaty na cele kultu religijnego i jeśli mają taką możliwość, to wpłacone pieniądze będą mogli odliczyć od podatku.

Nadal będzie praktykowana w parafii możliwość złożenia ofiar gotówką w kancelarii i nadal będzie zbierana tradycyjna taca do koszyka. Ale tutaj także pewna nowość. Chciałbym, abyśmy mogli w większym skupieniu uczestniczyć w liturgii, dlatego w czasie Mszy świętej nikt nie będzie chodzić z koszykiem celem zbierania ofiar. Natomiast przy wyjściach ze świątyni zostały zawieszone specjalne koszyki i po Mszy świętej, wychodząc z kościoła, można do nich złożyć ofiarę.

Parafia jest domem, jeżeli to czujemy, to wierzę, że będziemy także nadal o ten dom się troszczyć, aby parafia mogła właściwie funkcjonować, aby nadal realizowano sprawy gospodarcze, aby świątynia piękniała. Po trzech latach spostrzegam, że nasza parafia ma potencjał duchowy i intelektualny i przez to, może stać się parafią wyjątkową na obecne czasy. Ale ową wyjątkowość możemy stworzyć wspólnie. Kościół parafialny, to nie tylko budynek z cegieł, ale to przede wszystkim duchowa łączność z tymi, którzy na terenie parafii mieszkają. Dom, to odpowiedzialność za jego istnienie, funkcjonowanie i wygląd. Jest to odpowiedzialność, która powinna wynikać nie z przymusu, ale z doświadczenia, że jest to nasze ważne, bliskie i szczególne miejsce, o które wspólnie się troszczymy.

Mam nadzieję, że pod wieloma aspektami możemy być wyjątkową parafią, bo taki mamy duchowy i ludzki potencjał.

Jubileusz 40-lecia naszej parafii


Za kilka miesięcy będziemy obchodzić Jubileusz 40 - lecia istnienia naszej parafii. To okazja, aby wyrazić naszą wdzięczność Bogu i ludziom, za dzieło jakie w tej wspólnocie powstało. To okazja, aby spojrzeć w przeszłość, do tych pierwszych chwil, kiedy na pustym jeszcze placu stanął krzyż, a potem stopniowo wspólnota podjęła trud budowy świątyni i domu duszpasterskiego. To także spojrzenie w przyszłość i gorliwa modlitwa, abyśmy nieustanie rozwijali w sobie dobro i jeszcze bardziej czuli, że jesteśmy sobie potrzebni.

Główne uroczystości z udziałem zaproszonych wszystkich kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii oraz kapłanów z naszego dekanatu, odbędą się 4 października na Mszy świętej o godz. 12.00, której będzie przewodniczyć wieloletni proboszcz naszej parafii i budowniczy ks. kanonik Franciszek Sołtysiak, nabożeństwo dziękczynne poprowadzi proboszcz ks. dr Adam Sierzchuła, a homilię na tej uroczystości i całą niedzielę wygłosi ks. prof. dr hab. Wojciech Szukalski.

Niech słowa papieża Franciszka, otwierają nasze serca w przygotowaniu do przeżywania i świętowania naszego Jubileuszu: „To prawda, że w tej chwili musimy w ten sposób realizować tę zażyłość z Panem, ale po to, aby wydostać się z tunelu, a nie w nim trwać. To jest właśnie zażyłość apostołów: nie gnostyczna, nie wirtualna, nie samolubna dla każdego z nich, ale zażyłość konkretna, w ludzie. Zażyłość z Panem w życiu codziennym, w sakramentach, pośród ludu Bożego. Apostołowie przebyli drogę dojrzewania w zażyłości z Panem: nauczmy się też tego i my. Od pierwszej chwili zrozumieli, że ta zażyłość różni się od tego, co sobie wyobrażali, i doszli do tego. Wiedzieli, że to Pan, dzielili się wszystkim: wspólnotą, sakramentami, Panem, pokojem, ucztą. Niech Pan nauczy nas tej wewnętrznej więzi z Nim, tej zażyłości z Nim, ale w Kościele, z sakramentami, ze świętym wiernym ludem Bożym”.